Bestellen
Bestelde boeken worden verstuurd via de post of gratis bezorgd (regio Zeist).Er zijn 3 categorieën boeken:

  • S(tudie)boeken

  • W(etenschappelijke) boeken

  • A(lgemene) boeken.


Voor studieboeken en wetenschappelijke boeken is de marge voor de boekhandel lager, en dus zal daar bij de verzending rekening mee gehouden worden. Bij de bestelformulieren van studieboeken en de jaarboekjes, welke onder deze categorieën vallen, ziet u reeds aangegeven wat de porto is.


  • Misdrukken kunt u aan ons retourneren. U verpakt het boek,
    verstuurt het met de verschuldigde porto en u ontvangt een nieuw exemplaar. De porto welke u betaalt wordt verrekend met de eerstvolgende bestelling.

  • Bij uw bestelling ontvangt u een factuur. Ons verzoek is deze binnen 14 dagen te voldoen.